ANASTASIA
NE:
30/1
NM:
1/50
Lana
Modal
Lana Merinos
ARIA
NE:
17/1
NM:
1/28
Lana
Poliammide
Lana Merinos
Avengers
NM:
2/15000
3800
Lana
Poliestere
Poliammide
Lana Merinos
Amni Soul Eco®
Cervinia
NM:
9000
Mohair
Lana
Poliammide
Lana Merinos
ELAN
NE:
12/1
NM:
1/20
Lana
Lana Merinos
Elastan
Viscosa
ERMES
NE:
12/1
NM:
1/20
Lana
Lana Merinos
Viscosa
EVOLUTION
NE:
12/1
NM:
1/20
Lana
Poliestere
Lana Merinos
Viscosa
Florida
NM:
15000
Lana
Poliammide
Lino
Lana Merinos
Viscosa
JASPER
NE:
17/1
NM:
1/28
Lana
Lino
Lana Merinos
Viscosa
SOGNO
NE:
36/1
NM:
1/60
Lana
Poliammide
Lana Merinos
Viscosa
Texas
NM:
14000
Lana
Seta
Lana Merinos
Cotone
Viscosa
TWEEDY
NE:
12/1
NM:
1/20
Lana
Seta
Lana Merinos
Cotone
Viscosa
VELLUTO
NE:
30/1
NM:
1/50
Lana
Lana Merinos
Cotone